• 339
    0

    Rehabilita Energía é un estudio adicado ao asesoramento enerxético en viviendas. Trátase dunha consultoría enerxética, con experiencia en direccións de obras e rehabilitacións de viviendas. Asesora en solucións de aforro enerxético, ofrecendo entre os seus servizos a Certificación Enerxética, a xustificación do CTE-HE en proxectos, o modelizado de sombreamentos ou a monitorización de temperatura e ...