• 83
    0

    IGAPE pon a disposición de empresas e cidadáns o informe sobre o nivel tecnolóxico de sectores industriais estratéxicos de Galicia. Este traballo foi promovido no ano 2017 pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, a través do IGAPE coa colaboración de ATIGA. Nel móstranse as oportunidades de adopción tecnolóxica das pequenas e medianas empresas galegas, ...