• 86
    0

    As tendencias de aforro enerxético. As novas políticas e unha crecente conciencia medioambiental obrigan a reducilo consumo enerxético en tódolos sectores, inclusive no eido da edificación, co obxectivo final de mitigalas emisións de CO2 e combatilo quentamento climático no planeta que na actualidade lidera a Comunidade Europea.Segundo sinala a Directiva 2012/27/UE [1], en Europa os ...